هر مكتبی تا پایش گریه كن و توی سر و سینه زن نباشد، حفظ نمی‌شود

هر مكتبی هیاهو می خواهد، باید پایش سینه بزنند، هر مكتبی تا پایش سینه زن نباشد، تا پایش گریه كن نباشد، تا پایش توی سر و سینه زدن نباشد، حفظ نمی‌شود. اینها اشتباه می كنند، بچه اند اینها! نمی دانند كه این نقش روحانیت و نقش اهل منبر چی هست دراسلام، خودتان هم شاید خیلی ندانید! این نقش یك نقشی است كه اسلام را همیشه زنده نگه داشته، آن گلی است كه هی آب به آن می دهند زنده نگه داشته، این گریه ها زنده نگه داشته مكتب سیدالشهدا را؛ این ذكر مصیبت‎ها زنده نگه داشته مكتب سیدالشهدا را. ما باید برای یك شهیدی كه از دست‌مان می رود علم بپا كنیم، نوحه خوانی كنیم، گریه كنیم؛ فریادكنیم. دیگران می كنند، دیگران فریاد می زنند وقتی یكی از آنها كشته بشود. فرض كنید كه از یك حزبی یكی كشته بشود، میتینگ‌ها می دهند؛ فریادها می كنند. این یك میتینگ و فریادی است برای احیای مكتب سیدالشهدا. و اینها ملتفت نیستند. توجه ندارند به مسائل.

همین گریه‌ها و نوحه‌ها ما را زنده نگه داشته است

همین گریه‌ها نگه داشته این مكتب را تا اینجا و همین نوحه سرایی ها، همین‌هاست كه ما را زنده نگه داشته، همین‌هاست كه این نهضت را پیش برده، اگر سیدالشهدا نبود، این نهضت هم پیش نمی برد، سیدالشهدا همه جا هست: كل ارض كربلا. همه جا محضرسیدالشهدا است، همه منبرها محضر سیدالشهدا است، همه محراب‌ها از سیدالشهدا علیه السلام است.

(جلد هـشتم - صفحه 527 - اعتقاد قلبی در سخنگوی اسلامی)

 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 آذر 1390    | توسط: تخریبچی رابع     | طبقه بندی: تحلیل،     | نظرات()