ما تو رااز میان خاك های نرم كوشك شناختیم. اوستا عبدالحسین بنا.

این اولین چیزهایی بود كه بعد از 27 سال از  خود به ما نشان دادی.هنوز ناله های یافاطمه تو گوش های مان رانوازش می دهد و امسال فاطمیه مان از عطر حضور تو لبریز می شود.

خوش به حالت كه باز انگشت اشاره مادرت صدیقه طاهره تو را نشان داده است.كاش قسمتمان شود در كنار پیكرت ما نیز دیده شویم.

به گزارش خبرگزاری فارس ؛ پیکر بی سر شهید عبدالحسین برونسی پس از 27 سال در شرق دجله کشف شد. از این شهید پلاک هویت، بخشی از صفحات قرآن به همراه جانماز و مهر، سربند لبیک یا خمینی(ره) و لباس بادگیر خاکی منقوش به آرم سپاه پیدا شده است.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 5 اردیبهشت 1390    | توسط: تخریبچی رابع     | طبقه بندی: خبر،     | نظرات()