غزه، شهری در حصار کین و اهریمن
ظلم جانیان یهود
کودکی را از مادر خود تشنه می کند
و مادری تمام عمر در عطشی سوزان خواهد ماند
آه ای جهانیان رفیق جُور
شرم نمی کنید از این همه کشتار کودکان
اینها همان حقوق بشر از نوع دیگر است
که در پشت این حقوق بشر
هر روز این قوم بی پدر
چندین نشان مرگ
ارزانی مردم غزه می کنند
ای مردم بی دفاع
چندی دگر روز واقعه از راه می رسد
یک باد پر نسیم بهاری
بوستان خون شما را سرسبز می کند
آه غزه ایستاده بمان
چندی دگر روز واقعه از راه می رسد

نوشته شده در تاریخ شنبه 30 مرداد 1389    | توسط: تخریبچی رابع     | طبقه بندی: عکس،     | نظرات()